MoonRabbit respecteert uw privacy en verwerkt uw gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit privacy- en cookiebeleid wordt toegelicht hoe MoonRabbit omgaat met uw persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens

Alleen persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt worden verwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt: 

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt tijdens bijvoorbeeld correspondentie

MoonRabbit heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom is het advies aan ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat MoonRabbit zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@moonrabbit.eu. Dan wordt deze informatie verwijderd. 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

MoonRabbit verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Het verwerken van uw betaling.
  • Het versturen van nieuwsbrieven.
  • Om contact met u op te nemen in het kader van de door u verzochte services.
  • U te informeren over door u verzochte services.
  • Verwerken van persoonlijke data als hier een wettelijke verplichting toe is.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor u deze heeft verstrekt, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn die een langere bewaartermijn voorschrijven. Bijvoorbeeld de wettelijke bewaartermijn die de Nederlandse belasting autoriteiten voorschrijven.

Nieuwsbrief

Als u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief ontvangt u periodiek een nieuwsbrief. U kunt zich voor de nieuwsbrief afmelden door op de link onderaan in deze e-mails te klikken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de door u verstrekte (persoons)gegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Om gebruik te maken van dit recht kunt u een gespecificeerd verzoek indienen via info@moonrabbit.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, een reactie op uw verzoek. 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie in de vorm van een tekstbestand die op je apparaat worden opgeslagen. MoonRabbit maakt geen gebruik van cookies die (persoons)gegevens verzamelen, opslaan of delen. Er worden geen cookies gebruikt die gegevens verzamelen die kunnen worden herleid tot een natuurlijke persoon.

Scroll naar boven