Het systeem

18 mei 2021

Een fabel. Of misschien toch niet.

Er was eens een lichaamscel die heel veel pijn had. De pijn was behoorlijk intens maar de lichaamscel wist van een ervaring enige tijd geleden dat de pijn nog erger zou worden. Er zat een fout in de lichaamscel. Deze fout zat er al lang. Toen de lichaamscel jonger was, had ze wel eens een bezoek aan het immuunsysteem gebracht. Hier had een afweercel naar de fout gekeken. Deze afweercel had gezegd dat het beter was om de fout te laten zitten zolang het geen problemen opleverde. Er was namelijk een kans dat dit nooit zou gebeuren.

Jammer genoeg bleek de lichaamscel niet zoveel geluk te hebben. Een tijdje geleden had de lichaamscel plotseling heel veel pijn gekregen. Omdat dit ’s nachts was gebeurd had de lichaamscel de pijn niet gemeld bij het immuunsysteem. Gelukkig was de pijn uiteindelijk vroeg in de morgen vanzelf weer weg gegaan. De volgende dag was de lichaamscel bij het immuunsysteem langs gegaan om een afweercel te vertellen wat er was gebeurd. De afweercel was streng geweest voor de lichaamscel. En had gezegd dat er ’s nachts door het hele lichaam altijd posten van het immuunsysteem met afweercellen beschikbaar waren voor spoedgevallen. Wat er die nacht met de lichaamscel was gebeurd was zeker een spoedgeval. De afweercel vertelde de lichaamscel dat de plotselinge pijn onmiddellijk behandeld had moeten worden door een afweercel of misschien zelfs door een specialistische afweercel. Gelukkig was het dit keer goed afgelopen. Maar de lichaamscel moest de afweercel beloven dat ze onmiddellijk contact met het immuunsysteem zou opnemen als het weer zou gebeuren. De lichaamscel had gezegd dat ze hoopte dat dit nooit meer zou gebeuren. Helaas had de afweercel gezegd dat de kans groot was dat de pijn weer terug zou komen nu de fout niet meer stabiel was. De afweercel adviseerde de lichaamscel om op korte termijn voor een behandeling bij een specialistische afweercel langs te gaan. Zo’n specialistische afweercel kon proberen de fout in de lichaamscel op te lossen. Maar de lichaamscel mocht pas bij een specialistische cel langs gaan als het gevaarlijke virus wat het hele lichaam bedreigde onder controle was.

Het duurde langer dan verwacht om het gevaarlijke virus onder controle te krijgen. Dus de lichaamscel had nog niet de mogelijkheid gehad om bij een specialistische afweercel langs te gaan voor een behandeling. En nu ging het alweer mis. De lichaamscel vond de situatie erg vervelend. Waarom moest dit weer ‘s nachts gebeuren? Net nu ze op een andere plaats in het lichaam verbleef dan normaal. Gelukkig waren er door het hele lichaam posten van het immuunsysteem beschikbaar. Met de woorden van de afweercel nog in haar achterhoofd besloot ze contact op te nemen met de lokale post van het immuunsysteem. Omdat het nacht was moest ze eerst haar verhaal delen met de helpercel, de assistente van de afweercel. De helpercel zou dan advies aan de afweercel vragen. Het was blijkbaar heel druk die nacht want de lichaamscel moest lang wachten. Uiteindelijk was de lichaamscel aan de beurt en legde ze de helpercel uit wat er aan de hand was. De helpercel ging weg om advies te vragen aan de afweercel. Toen ze terug kwam vertelde ze de lichaamscel dat ze naar de post van het immuunsysteem bij haar eigen lichaamsdeel moest gaan voor een behandeling. De fout in de lichaamscel was pijnlijk maar niet dodelijk dus de afweercellen bij deze post mochten de lichaamscel niet helpen. De helpercel zei tegen de lichaamscel dat ze het vervelend voor haar vond, maar dat ze haar niet verder kon helpen.

De lichaamscel voelde zich rot. Ze was alweer meer dan een uur verder en de pijn werd steeds erger. Een reis terug naar een ander lichaamsdeel terwijl ze zoveel pijn had zag de lichaamscel niet zitten, dus ze overwoog om de pijn – net zoals ze de vorige keer had gedaan – maar gewoon te doorstaan. Gelukkig was er een andere lichaamscel in de buurt die zag hoeveel pijn ze had. Deze lichaamscel wist de lichaamscel te overtuigen om samen terug te gaan naar het andere lichaamsdeel. Toen ze onderweg waren, probeerden ze contact te leggen met de post van het immuunsysteem bij het lichaamsdeel waar de lichaamscel normaal verbleef. De helpercel bij deze post van het immuunsysteem had het nog drukker dan de helpercel bij de post waar ze vandaan kwamen. Het duurde meer dan een uur voordat ze de helpercel te spreken kregen. De pijn was inmiddels veel erger geworden. Gelukkig was de helpercel heel vriendelijk. De lichaamscel legde het hele verhaal weer uit. Daarna vertrok de helpercel om advies te vragen aan een afweercel. Toen de helpercel terug kwam vertelde ze dat de afweercel had gezegd dat het belangrijk was dat eerst een normale afweercel naar de fout in de lichaamscel zou kijken. Misschien kon een afweercel zelf helpen om het probleem op te lossen. Maar er was ook een kans dat de lichaamscel de hulp van een specialistische afweercel nodig had. De helpercel vroeg de lichaamscel om naar een post van het immuunsysteem in de nabije omgeving te reizen. Hier zou een afweercel de fout bekijken.

Met veel pijn en de steun van de andere lichaamscel wist de lichaamscel de post te bereiken. Hier moest ze wachten tot ze aan de beurt was. Toen de lichaamscel eindelijk aan de beurt was bekeek de afweercel de fout zorgvuldig. De afweercel was vriendelijk en vertelde de lichaamscel dat de fout behoorlijk complex was. Daarom kon de afweercel de lichaamscel niet zelf helpen en moest ze naar een specialistische afweercel voor een behandeling. Normaal was er een specialistische afweercel bij deze post aanwezig, maar ze hadden pas geleden besloten om dit te veranderen. Daarom vertelde de afweercel de lichaamscel dat ze weer naar een andere post verderop moest reizen.

Hier was een specialistische afweercel die de lichaamscel kon helpen. De nacht liep op zijn eind en de lichaamscel had inmiddels vreselijk veel pijn. Maar met de hulp van de andere lichaamscel wist ze de post nog net te bereiken. Toen de lichaamscel hier aankwam kon ze de pijn niet meer verdragen. De helpercel, de assistente van de specialistische afweercel, zag dat het niet goed ging met de lichaamscel. Maar ze moest de lichaamscel eerst nog wat vragen stellen voor ze haar kon helpen. Direct daarna ging ze de specialistische afweercel vertellen dat de lichaamscel snel een behandeling nodig had. Enige tijd later kwam de specialistische afweercel naar de fout in de lichaamscel kijken. De specialistische afweercel was heel kundig en vriendelijk en legde uit dat het goed was dat de lichaamscel was gekomen. Het was een complexe fout die zeker moest worden behandeld. De specialistische afweercel zou het probleem proberen op te lossen. Helaas was het niet mogelijk om iets aan de pijn te doen dus de behandeling zou zeer pijnlijk zijn.

Na de behandeling had de lichaamscel wat tijd nodig om van alle pijn te bekomen. Na al het lange wachten en de vele verplaatsingen van post naar post had ze deze nacht nog meer pijn gehad dan de vorige keer. Hopelijk was de behandeling een succes geweest en was de fout nu voor altijd opgelost. Samen met de andere lichaamscel reisde ze ’s ochtends vroeg terug naar het lichaamsdeel aan de andere kant van het lichaam om daar te herstellen.

Let op: Dit verhaal en de personages in dit verhaal zijn fictief. Eventuele gelijkenissen met hard werkende en gekwalificeerde medewerkers die werkzaam zijn in een haperend publiek systeem is toeval.

Scroll naar boven