Ontwikkel je flexibiliteit in een complexe omgeving

18 januari 2021

Enkele maanden geleden heb ik afscheid genomen van mijn werk als consultant om me volledig te kunnen richten op mijn passie voor perceptie en complexe vraagstukken. Mensen vragen me vaak wat mijn werk precies inhoudt en wat ze hiermee kunnen. Terechte vragen waarop de antwoorden zich moeilijk in één zin laten vangen. De belangrijkste reden hiervoor is dat onze omgeving complex en onvoorspelbaar is. Een complexe omgeving vraagt om een flexibele houding en het vermogen om je aan te passen. Dit heeft het Covid-19 virus ons het afgelopen jaar wel laten zien. Ik heb dan ook niet de bedoeling om dé waarheid aan te kondigen of dé juiste manier vast te stellen. In tegendeel, ik wil mensen helpen om stap voor stap nieuwe percepties, nieuwe paden en nieuwe waarheden te laten ontstaan. Het is mijn bedoeling om mensen te helpen hun aanpassingsvermogen te vergroten zodat ze beter in staat zijn met hun complexe omgeving om te gaan. Het laten ontstaan van iets nieuws is onvoorspelbaar (je weet nooit zeker wat de uitkomst gaat zijn en dat maakt het moeilijker uit te leggen) en kan soms ongemakkelijk zijn (we zijn het gewend geraakt om vooraf vastgestelde doelen, optimalisatie en efficiëntie na te streven). Om toch te kunnen delen waar ik mee bezig ben en hoe ik andere mensen en organisaties hiermee kan helpen heb ik besloten een boek te schrijven. 

In mijn boek beschrijf ik hoe de patroonvormende eigenschappen van ons brein de basis zijn voor onze perceptie, en hoe onze perceptie wordt beïnvloed door en weerspiegeld in onze ervaringen, gedragingen, herinneringen, verhalen, verbeeldingen, gedachten, emoties, gevoelens, enz. De kennis over perceptie gebruik ik om praktische handvatten aan te reiken zodat we onze perceptie in ons voordeel kunnen gebruiken als we handelen in onze complexe (werk)omgeving. Tot slot beschrijf ik hoe de patroonvormende eigenschappen van ons brein ons kunnen helpen om te floreren in onze complexe omgeving. Ik heb mijn best gedaan om een toegankelijk boek te schrijven met veel leuke voorbeelden. 

Nu ik mijn boek heb geschreven, ben ik de wereld van uitgeverijen aan het verkennen. Wat is de beste manier om mijn boek te publiceren? Is dit zelfpublicatie? Traditioneel publiceren? Of kan ik beter kiezen voor één van alle hybride vormen die hier tussenin zijn ontstaan? Wat een leuk en interessant avontuur. Ik hoop je natuurlijk snel te kunnen laten weten hoe en waar je mijn boek kunt bestellen. 

Met de afronding van mijn boek is het moment aangebroken om de volgende stap te zetten en actief mensen en organisaties te gaan helpen. De laatste jaren heb ik veel geleerd over complexe omgevingen. Ik heb mogen ervaren hoe moeilijk mensen en organisaties (zowel in het publieke als het private domein) het vinden om flexibel te zijn en het benodigde aanpassingsvermogen te tonen om succesvol met complexe vraagstukken om te gaan. Het is makkelijk en verleidelijk om een voorgeschreven recept te volgen. Maar de realiteit is dat onze omgeving vaak zo complex is dat deze recepten meestal al achterhaald zijn voordat de medicijnen zijn geleverd. Hoe ga je met deze complexiteit om? Hoe kun je richting bepalen en voortuitgang boeken zonder op een vastgesteld doel of ontwerp aan te sturen? Hoe kun je aandacht voor het moment bewaren en iets nieuws laten ontstaan terwijl je ook nog open blijft staan voor input en signalen uit je omgeving? Hoe ga je met de oncomfortabele gevoelens om die je beleeft als je veranderingen doormaakt? Hoe voorkom je dat die sterke oude vaste patronen het weer overnemen? 

Ik beleef er ontzettend veel plezier aan om mensen en organisaties te helpen hun aanpassingsvermogen te ontwikkelen door nieuwe positieve patronen en percepties te laten ontstaan, de symptomen van negatieve bestaande patronen en percepties af te zwakken, en op nieuwe verrassende manieren om te gaan met uitdagingen. Het geeft mij heel veel energie om mensen te helpen de kracht en de moed te vinden om complexe situaties vanuit een nieuw perspectief te bezien en te benaderen zodat er ruimte ontstaat om nieuwe dingen te leren. 

Heb je interesse? Neem dan contact met me op! 

De samenwerking aangaan betekent dat we ook echt samen gaan werken om aanpassingsvermogen en flexibiliteit in de complexe omgeving te laten ontstaan. De volgende onderdelen zullen in ieder geval aan bod komen: 

  • Een introductie en planningssessie
  • Een ontwerp van en voorbereiding voor een op maat gemaakte samenwerkingsvorm 
Scroll naar boven